Δεν σας αρέσει να πλουτίσουν άλλοι από την τρομερή ιδέα σας – Είστε καινοτόμοι; Παράδειγμα startup επιχείρησης